Základní údaje

Hajdalánek s.r.o.

Address:
Václavská 222/4
603 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 04942485
Phone: +420-601367157
Location:PAV G2 / 060

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies