Základní údaje

Eva Moravcová Chiaro

Address:
Jemnická 355/3
140 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-777685684
+420-777685663
Location:PAV G2 / 040

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.08 Clothing and footwear for children