Základní údaje

Domestav s.r.o.

Address:
Bauerova 10
602 00, Brno Pisárky
Czech Republic
ID.NO.: 63479711
Phone:
+420-777797324
Location:PAV G2 / 040

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03.01 Cradles, beds, play-pens