Základní údaje

Didalo Group s.r.o.

Address:
macháčkova 2865/6
628 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-777685684
+420-777685663
Location:PAV B / 003

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.12.10 Entertainment objects