Základní údaje

Dagmar Frulová

Address:
Jeřabinová 297/4
150 00, Praha 5 - Motol
Czech Republic
ID.NO.: 15900428
Phone: +7-77168527
Location:PAV G1 / 028

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies