Základní údaje

C.crew sp. z o.o.

Adresse:
Ożarowska 28/30
05-850, Duchnice
Polen
ID-Nr.:  
Telefon: +48-665858888
Standort:PAV B / 050

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 04.12 Toys

Produktkategorie: 04.12.05 Electric and electronic toys

Produktkategorie: 04.12.08 Tricycles, scooters, children's cars