Základní údaje

BK Kosmetika, s.r.o.

Address:
Cejl 107
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26938081
Phone: +420-604202047
Location:PAV G2 / 067

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.07.01 Cosmetics for sucklings and babies