Základní údaje

BABYPOINT s.r.o.

Address:
Konětopy 62
262 31, Milín
Czech Republic
ID.NO.: 24743429
Phone: +420-318691416
Location:PAV F / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.04 Prams