Základní údaje

Baby Textil s.r.o.

Address:
Bohumínská 436/40
710 00, Ostrava - Slezská Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 09880402
Phone: +420-596111595
Location:PAV F / 041

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies