Základní údaje

Avenir Proche s.r.o.

Address:
Revoluční 1403/28
110 00, Praha - Nové město
Czech Republic
ID.NO.: 05573386
Phone: +420-737882776
+420-608473248
Location:PAV B / 007

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.01.02 Household help (hourly husband, babysitting)