Základní údaje

Anna Ambrošová - AA Leather

Address:
Dolná 28
969 01, Banská Štiavnica
Slovakia
ID.NO.: 44397658
Phone: +421-904233222
Location:PAV G2 / 057

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies