Základní údaje

Alla baby s.r.o.

Address:
Stochovská 187/32
161 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 07399731
Phone: +420-728405945
Location:PAV G2 / 041

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies