Základní údaje

AGS 92 s.r.o.

Address:
Rosická 653
190 17, Praha 9 - Vinoř
Czech Republic
ID.NO.: 48110591
Phone: +420-286854441
+420-286854443
Location:PAV G1 / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.04 Prams