Základní údaje

ABC CONNECT, s.r.o.

Address:
Vojtáššáková 645
027 44, Tvrdošín
Slovakia
ID.NO.: 36776271
Phone: +421-918752636
Location:PAV B / 015

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies