Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Nitě:

STRIMA CZECH s.r.o.

PAV E-I / 001