Základní údaje

Grada Publishing, a.s.

Address:
U Průhonu 22
170 00, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.: 48110248
Phone: +420-234264401
+420-234264402

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11 Patchwork Literature