Základní údaje

Vis Abra Sp. z o.o.

Address:
Ul. Niepodległości 23
20-246, Lublin
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-504280480
WWW:  
Location:PAV V / 069

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Spectacle frames