Základní údaje

TISS Optic

Address:
Nám. T. G. Masaryka 1281
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 45877262
Phone: +420-210012570
Location:PAV V / 036

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories