Základní údaje

The University of Applied Sciences Velika Gorica

Address:
Zagrebačka 5
10410, Velika Gorica
Croatia
ID.NO.: 01745069
Phone: +385-16222501
Location:PAV B / 006

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories