Základní údaje

Společenstvo českých optiků a optometristů

Address:
Opletalova 1337/29
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 45773092
Phone: +420-273139333
Location:PAV G2 / 006

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories