Základní údaje

POL OPTIC, spol. s r. o.

Address:
Zenklova 8/486
180 00, Praha 8
Czech Republic
ID.NO.: 01940171
Phone: +420-257315608
Location:PAV V / 022

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05 Correction spectacle lenses

Product categorie: 07 Sun lenses and glasses