Základní údaje

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Adresse:
Vinařská 6
603 00, Brno
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00023850
Telefon: +420-543559505
+420-543559507
Standort:PAV G2 / 006

Die Firma befindet sich am Stand:

Společenstvo českých optiků a optometristů

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers