Základní údaje

Mr. Gain s.r.o.

Address:
č. p. 146
753 68, Černotín
Czech Republic
ID.NO.: 25880241
Phone: +420-800194123
Location:PAV V / 052

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories