Základní údaje

MDT Sp. z o.o.

Address:
Skośna 12A
30-383, Kraków
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-126553065
WWW: www.mdt.pl
Location:PAV V / 002

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories