Základní údaje

GDI Technology s.r.o.

Address:
Tkalcovská 874/3a
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 05263000
Phone: +420-603564460
Location:PAV V / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Spectacle frames

Product categorie: 02 Sunglasses, sun clips