Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Address:
nám. Sítná 3105
272 01, Kladno
Czech Republic
ID.NO.: 68407700
Phone: +420-224358419
Location:PAV V / 057B

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories