Základní údaje

STROM Praha a.s.

Adresa:
Lohenická 607
190 17, Praha 9 - Vinoř
Česká republika
IČO: 25751069
Telefon: +420-283092530
+420-283092111
Umístění:VP K / 017

Obory vystavovatele

Obor: 15 Traktory