Základní údaje

Společnost mladých agrárníků ČR

Address:
Plaská 622/3
150 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 69780765
Phone: +420-724506934
Location:PAV P / 012

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

The association represents the young farmers and rural youth in Czech republic.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Services

Product categorie: 21.03 Informatics and counselling