Základní údaje

REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.

Address:
Ke Karlovu 21
301 00, Plzeň
Czech Republic
ID.NO.: 25245945
Phone: +420-371108280
+420-371108281
Location:PAV P / 013

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 18.02 Constructional-technical features