Základní údaje

KSK METAL družstvo

Adresa:
Lazaretní 1/7
615 00, Brno
Česká republika
IČO: 02293803
Telefon: +420-541219290
WWW: www.ksk.cz
Umístění:VP P / 010

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Zařízení stájí a pastvin.