Základní údaje

KSK METAL družstvo

Address:
Lazaretní 1/7
615 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 02293803
Phone: +420-541219290
WWW: www.ksk.cz
Location:VP P / 010

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Stable and pasture equipment.

Exhibitor's product categories