Základní údaje

Katarína Cibulová

Address:
Bučkova 1499/2
627 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 74232347
Phone: +420-724934213
Location:PAV F / 059

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21.99 Other services