Základní údaje

Ing. Jarmila Křížová

Address:
Palackého tř. 97
612 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-541211956
WWW:  
Location:PAV F / 059

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21.99 Other services