Základní údaje

GUMEX, spol. s r.o.

Address:
Za Drahou
696 62, Strážnice
Czech Republic
ID.NO.: 49975366
Phone: +420-222745900
+420-731501580
Location:PAV P / 077

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17.05 Conveyors