Základní údaje

Agrovaria export - import, spol. s r.o.

Address:
Hlavná 49
943 01, Štúrovo
Slovakia
ID.NO.: 30998166
Phone: +421-367511183
+421-908775274
Location:VP P / 016

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Exhibitor's represented companies

Doda Aldo & C. Snc

  • Italy

GARFORD

  • United Kingdom

RM S.p.a.

  • Italy