Základní údaje

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Adresse:
Podbabská 30
160 62, Praha 6
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00020711
Telefon: +420-220197111
WWW: www.vuv.cz
Standort:PAV F / 009

Die Firma befindet sich am Stand:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers