Základní údaje

Státní fond životního prostředí České republiky

Adresse:
Olbrachtova 2006/9
140 00, Praha 4
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00020729
Telefon: +420-800260500
Standort:PAV F / 009

Die Firma befindet sich am Stand:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 23 Finanzierung des Umweltschutzes