Základní údaje

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Address:
Daimlerova 2296/2
149 45, Praha 4 - Chodov
Czech Republic
ID.NO.: 48024562
Phone: +420-271077111
Location:PAV G1 / 018

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15 Off-road vehicles