Základní údaje

Maxenergy

Address:
Športová
929 01, Dunajská Streda
Slovakia
ID.NO.: 46606556
Phone: +421-904905847

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Gamekeeper clothing and tackle