Základní údaje

Decoratex 2000 BT

Address:
Petofi 39
2377, Őrkény
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-209869805
Location:PAV G1 / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Gamekeeper clothing and tackle