Základní údaje

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Address:
Podbabská 30
160 62, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 00020711
Phone: +420-220197111
WWW: www.vuv.cz
Location:PAV F / 009

Company exhibits at stand:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories