Základní údaje

TIUS

Address:
Priemyselná 8817
010 01, Žilina
Slovakia
ID.NO.: 50346687
Phone: +421-911610640
+421-903414477
Location:PAV F, PAV F / 056

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories