Základní údaje

AD Smart s.r.o.

Address:
Baštín 7
956 18, Bošany
Slovakia
ID.NO.: 46736425
Phone: +421-948708081
Location:PAV F / 025

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Gamekeeper clothing and tackle