Základní údaje

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Adresa:
Nábřežní 1326
250 01, Brandýs nad Labem
Česká republika
IČO: 00020681
Telefon: +420-326904481
Umístění:PAV G1 / 016

Profil

ÚHÚL je odborná organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví a myslivosti. Mj. plní funkci Informačního a datového centra v těchto odvětvích. V rámci této činnosti provozuje Portál myslivosti. Jeho úkolem je poskytnutí komplexních informací o myslivosti, včetně vybraných mapových a datových výstupů z databází, kterými ÚHÚL disponuje.