Základní údaje

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Adresa:
Podbabská 30
160 62, Praha 6
Česká republika
IČO: 00020711
Telefon: +420-220197111
WWW: www.vuv.cz
Umístění:PAV F / 009

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Obory vystavovatele