Základní údaje

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Adresa:
Kostelní 44
170 00, Praha 7
Česká republika
IČO: 75075741
Telefon: +420-220308322
Umístění:PAV F / 050

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další pobočky (Čáslav, zámek Kačina, lovecký zámek Ohrada, Valtice, Znojmo – Expozice pivovarnictví). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři.