Základní údaje

Lesy České republiky, s.p.

Adresa:
Přemyslova 1106/19
500 08, Nový Hradec Králové
Česká republika
IČO: 42196451
Telefon: +420-956999111
Umístění:PAV F / 008

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Lesy České republiky, s.p., obhospodařují přes 1,3 milionu ha lesa, které jsou v majetku státu a starají se o třetinu drobných vodních toků v ČR (38 tisíc km). Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů.