Základní údaje

ČR - Státní pozemkový úřad

Adresa:
Husinecká 1024/11a
130 00, Praha 3
Česká republika
IČO: 01312774
Telefon: +420-729922111
Umístění:PAV F / 002

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Státní pozemkový úřad je státní organizace, kterou tvoří ústředí, 13 krajských pozemkových úřadů a 64 okresních poboček. Realizuje pozemkové úpravy, zajišťuje správu státních zemědělských nemovitostí, pronajímá státní zemědělskou půdu, podílí se na rozvoji systému pro sledování sucha, spravuje stavby využívané k vodohospodářským melioracím pozemků, vytváří rezervu státní půdy.