Základní údaje

Česká inspekce životního prostředí

Adresa:
Na Břehu 267/1a
190 00, Praha 9
Česká republika
IČO: 41693205
Telefon: +420-222860111
+420-222860349
Umístění:PAV F / 009

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. ČIŽP je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí.

Značky vystavovatele

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

  • Obor: 21 Udržitelné lesní ekosystémy, ochrana lesů a dřevin, včetně struktury

Firmy zastoupené vystavovatelem

Česká inspekce životního prostředí

  • Česká republika