Základní údaje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Adresa:
Kaplanova 1931/1
148 00, Praha 11 - Chodov
Česká republika
IČO: 62933591
Telefon: +420-283069242
Umístění:PAV F / 009

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Jsme organizační složkou státu a správním úřadem, zřízeným s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Naší prací je kvalifikovaně pečovat o naší přírodu a usměrňovat činnosti, které by ji mohly poškodit.

SPRAVUJEME
- zhruba 800 maloplošných chráněných území
- 25 chráněných krajinných oblastí

SLEDUJEME
- co u nás žije a roste
- jak se naše příroda mění

PŘIPRAVUJEME
- plány péče o jednotlivá chráněná území
- záchranné programy ohrožených rostlin a živočichů

POMÁHÁME
- obnovit tůně a mokřady
- sázet v krajině stromy a keře
- revitalizovat potoky
- udržovat krajinu, aby nezarůstala
- obnovovat přirozenou skladbu lesů

UKAZUJEME
- krásy přírody veřejnosti (naučné stezky, pozorovatelny, povalové chodníky, žebříky, časopis Ochrana přírody)

POSKYTUJEME
- odbornou podporu veřejné správě
- informace a konzultace

PROVOZUJEME
- digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody
- Nálezovou databázi ochrany přírody s více než 16 miliony údajů
- veřejnou odbornou knihovnu s více jak 20 000 svazky

SPOLUPRACUJEME
- s veřejnou správou
- s akademickou sférou
- se zahraničními odbornými institucemi